info@solarmaster.lv
+371 22832699
+371 22832699

Jaunas izmaiņas VARAM atbalstā un noteikumos

Ievērojami ir paplašināts valsts līdzfinansējuma saņēmēju loks saules paneļu iegādei saskaņā ar 2022.gada 14.jūlija grozījumiem Ministru kabineta 2022.gada 1.marta noteikumos Nr.150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" (turpmāk - MK noteikumi Nr.150).

Izmaiņas stājušās spēkā 2022. gada 20. jūlijā un ar precīziem likuma grozījumiem varat iepazīties šeit:

https://likumi.lv/ta/id/334076-grozijumi-ministru-kabineta-2022-gada-1-marta-noteikumos-nr-150-emisijas-kvotu-izsolisanas-instrumenta-finanseto-projektu-atklata

Īsumā galvenās izmaiņas:

1. Ēkai vairs nav jābūt nodotai ekspluatācijā!

Jūs varat pieteikties un saņemt atbalstu saules paneļu uzstādīšanai arī tad, ja ēka vēl nav nodota ekspluatācijā. Nosacījums, kas jēievēro -  ēka ir jānodod ekspluatācijā piecu gadu laikā pēc atbalsta projekta līguma noslēgšanas atbilstošiMK noteikumu Nr.150 9.2.prim1 punktā noteiktajam.  Ja to neizdarāt – valsts atbalsta summa būs jāatdod.

2. Atbalstam var pieteikties arī daudzdzīvokļu māju īpašnieki.

Iepriekš saules paneļu uzstādīšanai atbalstu varēja saņemt tikai viena vai divu dzīvokļu māju īpašnieki. Šobrīd VARAM atbalsts ir kļuvis pieejams arī daudzdzīvokļu māju mājsaimniecībām atbilstošiMK noteikumu Nr.150 9.1. punktā noteiktajam, ja tās ir pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Šis grozījums attiecas uz viena līdz piecu stāvu daudzdzīvokļu mājām.

3. VARAM atbalsts ne tikai privātpersonām.

Tagad saules paneļu sistēmu iegādei atbalsts ir paredzēt arī tām ēkām, kas ir biedrību, nodibinājumu, vai reliģisko organizāciju īpašumā atbilstošiMK noteikumu Nr.150 8.3. un 8.4. punktā noteiktajam.

4. VARAM atbalsts ir pieejams plašākam dzīvojamo māju lokam

Iepriekš VARAM atbalstam varēja pieteikties 1-2 dzīvokļu māju īpašnieki. Tagad valsts atbalstu var saņemt arī triju vai vairāku dzīvokļu mājas īpašnieki atbilstošiMK noteikumu Nr.150 9.1. punktā noteiktajam. 

Atgādinām, ka atbalsta saņēmējs vienmēr ir ēkas īpašnieks, tāpēc seko līdzi, lai rēķins tiek izrakstīts dzīvojamās mājas īpašniekam.

Ja Tev pieder Zemnieku Saimniecība arī tad vari pretendēt uz atbalstu, tomēr pašu saimniecisko darbību (izmantojot pārstrādes produktus no izaudzētajām izejvielām) nevar veikt dzīvojamās ēkas iekšienē, kas ir nosacījums, lai saņemtu atbalstu. Piemēram, no lopu saražotā piena gatavo sieru savā dzīvojamajā ēkā, ko esi reģistrējis PVD, lai tālāk šos produktus pārdotu.

Svarīgs aspekts ir tas, ja ēkai ir vairāki īpašnieki, lai pieteiktos VARAM atbalsta saņemšanai, nepieciešama piekrišana no visiem dzīvojamās mājas kopīpašniekiem.

Tāpat, ja plānojat pieteikties saules paneļu uzstādīšanai daudzdzīvokļu mājā, un kādā no dzīvokļiem ir reģistrēta saimnieciskā darbība vai uzņēmums, atbalstu saņemt visai mājai būs iespējams, taču šim dzīvoklim nē, un attiecīgi tiks samazināta atbalsta summa.

SAŅEM PIEDĀVĀJUMU

Iegūsti vairāk informācijas par sev nepieciešamo saules paneļu komplekta risinājumu.
Īpaši draudzīgas cenas piedāvājam elektriķiem un sadarbības partneriem!
Saziņai:
+371 22832699
info@solarmaster.lv
Darba laiks P-Pk:
9:00-18:00
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram