info@solarmaster.lv
+371 22832699
+371 22832699

Valsts atbalsts saules paneļiem

Stājušies spēkā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk VARAM) sagatavotie MK noteikumi Nr.150, kas paredz atbalstu atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai, iegādājoties saules elektrostaciju, ietverot saules paneļus un invertoru, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot), ar pieslēgumu kopējam elektroapgādes tīklam vai bez.

Saules paneļus varēsi uzstādīt savā dzīvojamajā mājā vai tās daļā t.i. viena dzīvokļa mājas, dārza mājas, individuālu dzīvojamo māju un vasarnīcu ar koka, mūra vai mūra-koka ārsienām, divu dzīvokļu māju, kā arī dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājā. Konkursu īstenos “Vides investīciju fonds” (turpmāk VIF). Finansējumam pieteikties varēsi tikai pēc saules paneļu uzstādīšanas, iesniedzot aizpildītu projektu un tur pieprasītos dokumentus VIF.

Ja vēlies pretendēt uz valsts atbalstu Solarmaster komanda veiks saules paneļu uzstādīšanu un sagatavos visus nepieciešamos dokumentus, ko iesniegt VIF konkursam.

Svarīgi, ka konkursa ietvaros atbalstu varēs saņemt, ja projekta iesniedzējs būs veicis visus ar konkursa ietvaros atbalstāmo aktivitāšu īstenošanu saistītos maksājumus, proti,  atjaunojamo energoresursu (turpmāk AER) iekārtas iegādi un uzstādīšanu, no piesaistītiem (piemēram, kredīts, nomaksas pirkums) vai izmantojot pašu finanšu līdzekļus.

AER iekārtas var iegādāties, noslēdzot nomaksas pirkuma līgumu, ja īpašuma tiesības uz iegādāto AER iekārtu projekta iesniedzējam pāriet ar pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.

Atbalsta apjoms saules elektrostaciju, ietverot saules paneļus un invertoru iegādi:

 • līdz 1 (neieskaitot) kW = 700 EUR
 • no 1 līdz 2 (neieskaitot) kW = 1 000 EUR
 • no 2 līdz 3 (neieskaitot) kW = 1 400 EUR
 • no 3 līdz 4 (neieskaitot) kW = 1 800 EUR
 • no 4 līdz 5 (neieskaitot) kW = 2 200 EUR
 • no 5 līdz 6 (neieskaitot) kW = 2 500 EUR
 • no 6 līdz 7 (neieskaitot) kW = 2 800 EUR
 • no 7 līdz 8 (neieskaitot) kW = 3 200 EUR
 • no 8 līdz 9 (neieskaitot) kW = 3 500 EUR
 • no 9 līdz 10 (neieskaitot) kW = 3 800 EUR
 • no 10 līdz 11,1 (neieskaitot) kW = 4 000 EUR

Nosacījumi:

 • Līdz 70% no iegādes izmaksām, nepārsniedzot noteikto atbalsta apjomu atkarībā no iekārtas un tās parametriem.
 • Maksājums granta veidā pēc projekta īstenošana.
 • Atbalsts paredzēts: fiziskām personām, kurām ir īpašumtiesības uz dzīvojamo māju.
 • Dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā.
 • Dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība - par saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Ja dzīvojamā māja vai atsevišķas tās daļas vai telpas tiek iznomātas vai izīrētas trešajām personām, tad konkursa ietvaros tiks uzskatīts, ka dzīvojamā mājā tiek veikta saimnieciskā darbība, un projekta iesniedzējs nevarēs pretendēt uz atbalstu konkursa ietvaros.
 • Vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota mājas iedzīvotāju vajadzībām – par pašpatēriņu uzskatot vismaz 80% no gadā saražotās enerģijas izmantošana pašpatēriņam, proti, projekta iesniedzējs vairāk kā 20% no gadā saražotās elektroenerģijas nav pārdevis tirgū).
 • Ja atbalsta saņēmējs izmanto neto norēķinu sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam, nesaņemot par nodoto elektroenerģiju atlīdzību, ir uzskatāms, ka nosacījums par vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas izmantošanu pašpatēriņam, ir izpildīts.
 • Atbalsta nosacījumi arī paredz, ka dzīvojamās mājas pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādītā jauda nevar pārsniegt 50% no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes.
 • Iekārtas iedzīvotāji iegādājas no komersantiem, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. 

Anotācijā skaidroti gadījumi, kad konkursa ietvaros mājsaimniecība varēs saņemt atbalstu un netiks uzskatīts, ka dzīvojamā mājā tiek veikta saimnieciskā darbība:

 • Ja dzīvojamā mājā ir reģistrēta sabiedrības juridiskā adrese, bet tā nesakrīt ar tās pašas vai citas sabiedrības saimnieciskās darbības vietas (faktiskās darbības, birojs, noliktava, veikals u. c.) adresi.
 • Dzīvojamās mājas adresē ir vairākas ēkas. Saimnieciskā darbība tiek veikta citā ēkā, kurā netiks īstenotas projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes.
 • Saimnieciskā darbība tiek veikta ārpus dzīvojamās mājas (piemēram, lauksaimniecības darbi, lopkopība u. c.).

Atbalsta saņēmējs katru gadu veic monitoringu par saražoto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) un patērēto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) apjomu un sistēmā nodoto elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) un no sistēmas saņemto elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un līdz katra nākamā gada trīsdesmitajai dienai pēc lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas iesniedz monitoringa pārskatu Vides investīciju fondā.

SAŅEM PIEDĀVĀJUMU

Iegūsti vairāk informācijas par sev nepieciešamo saules paneļu komplekta risinājumu.
Īpaši draudzīgas cenas piedāvājam elektriķiem un sadarbības partneriem!
Saziņai:
+371 22832699
info@solarmaster.lv
Darba laiks P-Pk:
9:00-18:00
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram